Search for media from: "Britt-Marie Sjöholm"

Komma igång med S4B Web App

Instruktion för att starta Skype for Business webbmötesapp om man inte har Skype for Business installerat på sin dator.

From  Britt-Marie Sjöholm on April 24th, 2018

Intervju med Patricia Diaz

Intervju under konferensen Återkoppling med stöd av digitala verktyg arrangerat av Västsvenska Kontaktnätet för Flexibelt Lärande (VKF) på Högskolan…

From  Britt-Marie Sjöholm on April 24th, 2018

Instruktionsfilm kamerakran

Monteringsanvisning av Porta Jib Traveller

From  Britt-Marie Sjöholm on April 24th, 2018

Kort om diabetes

From  Britt-Marie Sjöholm on April 24th, 2018

Poolservern - Quiz

Vi säger farväl till den gamla servern

From  Britt-Marie Sjöholm on April 24th, 2018

HV Play Informationsfilm

IKT-pedagogerna Bitte Sjöholm och Caroline Anderssson samtalar om HV Play och ger några exempel på hur tjänsten fungerar och vad den kan användas till (2018.)

From  Britt-Marie Sjöholm on April 24th, 2018

Skapa moduler

Hur du skapar en modul och lägger till olika typer av objekt i den.

From  Britt-Marie Sjöholm on June 30th, 2018

Aviseringar

Konfigurera dina aviseringar

From  Britt-Marie Sjöholm on June 30th, 2018

Inlämning av uppgift

Hur ser det ut för studenten när du har skapat en uppgift? Hur ser det ut för läraren när uppgiften lämnas in.

From  Britt-Marie Sjöholm on August 10th, 2018

Speedgrader

Bedömning av uppgift med Speedgrader

From  Britt-Marie Sjöholm on August 10th, 2018

Bedömning

Studenten får bedömningsresultat

From  Britt-Marie Sjöholm on August 10th, 2018

Diskussioner

Skapa diskussionsforum i en modul

From  Britt-Marie Sjöholm on August 10th, 2018