Search for media from: "Caroline Andersson"

Hur använder jag redigeringsverktyget?

Hur använder jag redigeringsverktyget? (2:15) En genomgång av det inbyggda redigeringsverktyget Editor. Med verktyget kan du göra mycket enkel klippning av din uppladdade film. How…

From  Caroline Andersson on November 16th, 2021

Välkommen till Canvas-utbildningen

Bitte Sjöhom och Caroline Andersson, IKT-pedagoger välkomnar till Canvas-utbildningen

From  Caroline Andersson on September 10th, 2018