Search for media from: "Caroline Andersson"

Bedöma i appen

From  Caroline Andersson

Bokstavsomdöme

From  Caroline Andersson

Diskussion i app

From  Caroline Andersson

Exempelfilm från H109

Visar ett exempel på hur H109 kan användas med kamera, PowerPoint och dokumentkamera. Exemplet visas med lösning av en sannolikhetsuppgift. Uppdaterad februari 2022

From  Caroline Andersson

Förutsättningar och krav för en Modul

From  Caroline Andersson

Gilla kommentarer

From  Caroline Andersson

Gruppdiskussion

From  Caroline Andersson

Grupper

From  Caroline Andersson

Gruppuppgift

From  Caroline Andersson

Handledningsbokning

From  Caroline Andersson

Hantera kursnavigeringen

From  Caroline Andersson

Hur använder jag redigeringsverktyget i HV Play?

Hur använder jag redigeringsverktyget? (2:15) En genomgång av det inbyggda redigeringsverktyget Editor. Med verktyget kan du göra mycket enkel klippning av din uppladdade film. How…

From  Caroline Andersson

Hur byter jag ut en fil i Canvas?

Filmen visar hur du kan ersätta en fil med en ny version. Efter byte av fil fungerar fortfarande alla länkar till filen.

From  Caroline Andersson

Hur delar jag en film med en kollega?

Hur delar jag en film med en kollega? (1:15) Filmen visar hur du med funktionen Collaboration ger en kollega möjlighet att använda en av dina filmer. Kollegan kan hitta din film under sin…

From  Caroline Andersson

Hur gör jag en animerad namnskylt i Powerpoint?

From  Caroline Andersson

Hur laddar jag ner min film från HV Play? (1:00)/How do I download my recordings from HV Play (1:00)

Hur laddar jag ner min film från HV Play? (1:00) Filmen beskriver hur du kan ladda ner egen film eller ljudfil från HV Play till din dator. Svensk och engelsk text. How do I download my…

From  Caroline Andersson