Search for media from: "Caroline Andersson"

Ersätta fil

From  Caroline Andersson on June 27th, 2018

Exempelfilm från H109

Visar ett exempel på hur H109 kan användas med kamera, PowerPoint och dokumentkamera. Exemplet visas med lösning av en sannolikhetsuppgift. Uppdaterad februari 2022

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

Hur använder jag redigeringsverktyget?

Hur använder jag redigeringsverktyget? (2:15) En genomgång av det inbyggda redigeringsverktyget Editor. Med verktyget kan du göra mycket enkel klippning av din uppladdade film. How…

From  Caroline Andersson on November 16th, 2021

Hur delar jag en film med en kollega?

Hur delar jag en film med en kollega? (1:15) Filmen visar hur du med funktionen Collaboration ger en kollega möjlighet att använda en av dina filmer. Kollegan kan hitta din film under sin…

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

Hur laddar jag upp en film på HV Play?

Hur laddar jag upp en film på HV Play? (1:03) Filmen visar arbetsgången för att ladda upp en film på HV Play. Ladda upp en fil Fylla i information Välja…

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018