Search for media from: "Caroline Andersson"

Hur laddar jag upp en film på HV Play?

Hur laddar jag upp en film på HV Play? (1:03) Filmen visar arbetsgången för att ladda upp en film på HV Play. Ladda upp en fil Fylla i information Välja…

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

Hur använder jag redigeringsverktyget?

Hur använder jag redigeringsverktyget? (2:15) En genomgång av det inbyggda redigeringsverktyget Editor. Med verktyget kan du göra mycket enkel klippning av din uppladdade film. How…

From  Caroline Andersson on November 16th, 2021

Exempelfilm från H109

Visar ett exempel på hur H109 kan användas med kamera, PowerPoint och dokumentkamera. Exemplet visas med lösning av en sannolikhetsuppgift. Uppdaterad februari 2022

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

Tre olika sätt att spela in film med PowerPoint

På Högskolan Väst finns olika möjligheter att spela in film med PowerPoint som stöd. Filmen beskriver skillnaden mellan dessa.

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

Rundtur i HV Play

Rundtur i HV Play (1:32) Efter du laddat upp en film finns det många möjligheter att arbeta vidare den. Några av dessa är: Ändra namn och beskrivning Ändra omslagsbild…

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

Hur delar jag en film med en kollega?

Hur delar jag en film med en kollega? (1:15) Filmen visar hur du med funktionen Collaboration ger en kollega möjlighet att använda en av dina filmer. Kollegan kan hitta din film under sin…

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

Hur ändrar jag filmens omslagsbild?

Hur ändrar jag filmens omslagsbild? (1:23) Omslagsbilden är den bild som visas innan filmen startas. Ibland är bilden som väljs automatisk av HV Play inte representativ för…

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

Hur ändrar jag visningsrättighet för en film?

Hur ändrar jag visningsrättighet för en film? (0:51) Visningsrättigheten styr vem som kan se filmen. Alternativen är: Endast du De som har länken till filmen Alla…

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

Ersätta fil

From  Caroline Andersson on June 27th, 2018