Search for media from: "Britt-Marie Sjöholm"

Komma igång med Adobe connect

Instruktion om hur man ansluter till ett e-möte i Adobe Connect.

From  Britt-Marie Sjöholm

Komma igång med S4B Web App

Instruktion för att starta Skype for Business webbmötesapp om man inte har Skype for Business installerat på sin dator.

From  Britt-Marie Sjöholm

Intervju med Patricia Diaz

Intervju under konferensen Återkoppling med stöd av digitala verktyg arrangerat av Västsvenska Kontaktnätet för Flexibelt Lärande (VKF) på Högskolan…

From  Britt-Marie Sjöholm

Instruktionsfilm kamerakran

Monteringsanvisning av Porta Jib Traveller

From  Britt-Marie Sjöholm

Demo: Diabetesfilm med frågor

From  Britt-Marie Sjöholm

Demo: Diabetesfilm med besvarade frågor

From  Britt-Marie Sjöholm

Kort om diabetes

From  Britt-Marie Sjöholm

Poolservern - Quiz

Vi säger farväl till den gamla servern

From  Britt-Marie Sjöholm

HV Play Informationsfilm

IKT-pedagogerna Bitte Sjöholm och Caroline Anderssson samtalar om HV Play och ger några exempel på hur tjänsten fungerar och vad den kan användas till (2018.)

From  Britt-Marie Sjöholm

Skapa moduler

Hur du skapar en modul och lägger till olika typer av objekt i den.

From  Britt-Marie Sjöholm

Aviseringar

Konfigurera dina aviseringar

From  Britt-Marie Sjöholm

Egna omdömesschema

From  Britt-Marie Sjöholm

Inlämning av uppgift

Hur ser det ut för studenten när du har skapat en uppgift? Hur ser det ut för läraren när uppgiften lämnas in.

From  Britt-Marie Sjöholm

Speedgrader

Bedömning av uppgift med Speedgrader

From  Britt-Marie Sjöholm

Bedömning

Studenten får bedömningsresultat

From  Britt-Marie Sjöholm

Diskussioner

Skapa diskussionsforum i en modul

From  Britt-Marie Sjöholm