Search for media from: "Eva Erkmar"

Elin Wihlborg - Uddevalla Symposium 2020

Zoom e-meeting, 24 November, 2020

From  Eva Erkmar on December 4th, 2020

Hans Westlund - Uddevalla symposium 2020

Zoom e-meeting, 24 November, 2020

From  Eva Erkmar on December 4th, 2020

Olav Sorensen - Uddevalla Symposium 2020

Zoom e-meeting, 24 November, 2020

From  Eva Erkmar on December 4th, 2020

Kristina Nyström - Uddevalla Symposium 2020

Zoom e-meeting, 24 November, 2020

From  Eva Erkmar on December 4th, 2020

Peter Nijkamp - Uddevalla Symposium 2020

Zoom e-meeting, 24 November, 2020

From  Eva Erkmar on December 4th, 2020

Philip McCann - Uddevalla Symposium 2020

Zoom e-meeting, 24 November, 2020

From  Eva Erkmar on December 4th, 2020

Helen Lawton Smith - Uddevalla Symposium 2020

Zoom e-meeting, 24 November, 2020

From  Eva Erkmar on December 4th, 2020

Charlie Karlsson - Uddevalla Symposium 2020

Zoom e-meeting, 24 November, 2020

From  Eva Erkmar on December 4th, 2020

Kingsley Haynes - Uddevalla Symposium 2020

Zoom e-meeting, 24 November, 2020

From  Eva Erkmar on December 4th, 2020

Michael Fritsch - Uddevalla Symposium 2020

Zoom e-meeting, 24 November, 2020

From  Eva Erkmar on December 4th, 2020

Maryann P. Feldman - Uddevalla Symposium 2020

Zoom e-meeting, 24 November, 2020

From  Eva Erkmar on December 4th, 2020

David B. Audretsch - Uddevalla Symposium 2020

Zoom e-meeting, 24 November, 2020

From  Eva Erkmar on December 4th, 2020

VILÄR 2016 Bengt Molander

Keynote på Vilärkonferensen 2016-12-09 i Vänersborg Bengt Molander

From  Eva Erkmar on April 24th, 2018

VILÄR 2016 Madeleine Abrandt Dahlgren

Keynote Madeleine Abrandt Dahlgren VILÄR 2016-12-09 i Vänersborg

From  Eva Erkmar on April 24th, 2018

Sven-Eric Liedman "Vad bör vi kunna i Trumps tid? Om alternativa fakta och bildning" 26 sept 2017

Forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet och Institutionen för individ och samhälle bjöd in Sven-Eric Liedman professor Emeritus till Högskolan…

From  Eva Erkmar on April 24th, 2018