Hur gör jag ett återkommande e-möte i Zoom?/How do I create a recurring e-meeting?

From Britt-Marie Sjöholm