Grundläggande funktioner för deltagare i ett e-möte i Zoom

From Britt-Marie Sjöholm