Hur delar jag en del av min skärm i Zoom?/How do I share a portion of my screen in Zoom?

From Britt-Marie Sjöholm