Host key - hur blir jag värd i kollegans e-möte?/Host Key - how do I host my colleague's e-meeting?

From Britt-Marie Sjöholm