Hur väljer jag grupprum i ett e-möte i Zoom?/How do I choose breakout room in a Zoom meeting?

From Britt-Marie Sjöholm