Hur gör jag en animerad namnskylt i Powerpoint?

From Caroline Andersson