Hur fungerar Canvas aviseringar?/How do Canvas notifications work?

From Britt-Marie Sjöholm