Search for tag: "slumpfrågor"

Hur slumpar jag enstaka frågor i ett quiz?

From  Britt-Marie Sjöholm