Search for tag: "mvc"

MVC1

Första lektionen om programmering med ASP.net MVC MVC-Model View Controller - (0 min) PHP - (1:14 min) Web-forms - (2:53 min) Vad är MVC? - (6:41 min) I Visual Studio - (9:31 min)…

From  Jan-Olof Karlsson

Scaffold

En föreläsning om hur man med hjälp av scaffolding kan skapa snygga och välskrivna webbplatser Scaffolding - (0 min) Kopiera databas - (1:22 min) Entity Framework modell - (5:06…

From  Jan-Olof Karlsson

Introduktion till ASP.net MVC

Presentation av programmodulen ASP

From  Jan-Olof Karlsson

MVC2

Andra lektionen om programmering med ASP.net MVC Grafisk design - (0 min) View Engine - (0:36 min) HTML-helpers - (2:20 min) Vanliga HTML helpers - (4:35 min) CSS - (6:42 min) Gemensam layout -…

From  Jan-Olof Karlsson

Databas1

Introduktion till databaser med ASP.net MVC Databaser 1 - (0 min) Lägga till en databas - (4:27 min) Demo Modell - (22:30 min) Kod i controllern - (26:58 min) Visa i vyn - (30:23 min)…

From  Jan-Olof Karlsson

Databas2

Fortsättning på databaser med ASP.net MVC Databaser 2 - (0 min) CRUD - (0:24 min) HTTP protokoll - (1:32 min) Skapa en ny rad - (4:48 min) Create - (8:39 min) Vyn Create - (12:00 min)…

From  Jan-Olof Karlsson

Databas3

En kort föreläsning om hur man uppdaterar modellen när man ändrat i databasen

From  Jan-Olof Karlsson

Login

En föreläsning om hur man skapar en inloggningsfunktion Inloggning i ASP.net MVC - (0 min) Grunder i Linq - (2:42 min) Web.config - (5:45 min) Säker controller - (8:25 min) Visual…

From  Jan-Olof Karlsson

Model

En föreläsning om hur man för över data från Controllern till en vy Data - (0 min) ViewBag- (0:54 min) Parameter - (6:33 min) Modell - (13:00 min)

From  Jan-Olof Karlsson

DatabasMac

Hur man använder en lokal databas (Sqlite) i ASP.net core för Mac Introduktion - (0 min) Lägg till modell - (9:53 min) DataContext - (12:18 min) Controller - (17:40 min) Vy med…

From  Jan-Olof Karlsson

HelloWorldMac

Introduktion till webbprogrammering med ASP på Mac Introduktion - (0 min) HelloWord - (2:26 min) Home controller - (7:55 min) Vyer - (9:51 min) Navigering - (13:42 min) Visa data - (31:40…

From  Jan-Olof Karlsson

InloggningMac

Här lär vi oss hur man bygger en säker webbplats på ASP.net Core för Mac Introduktion - (0 min) Startup.cs - (1:45 min) Adminsida - (5:17 min) Modell - (7:42 min)…

From  Jan-Olof Karlsson