Search for tag: "hvplay"

HV Play Informationsfilm

IKT-pedagogerna Bitte Sjöholm och Caroline Anderssson samtalar om HV Play och ger några exempel på hur tjänsten fungerar och vad den kan användas till.

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018