Search for tag: "hv play"

Hur använder jag redigeringsverktyget?

Hur använder jag redigeringsverktyget? (2:15) En genomgång av det inbyggda redigeringsverktyget Editor. Med verktyget kan du göra mycket enkel klippning av din uppladdade film. How…

From  Caroline Andersson on November 16th, 2021

Hur laddar jag upp film på HV Play och bäddar in den i en Canvas-kurs?

Hur laddar jag upp film på HV Play och bäddar in den i en Canvas-kurs? (5:40) Filmen beskriver arbetsgången efter man har spelat in en film till att få den publicerad i en…

From  Britt-Marie Sjöholm on February 24th, 2021

Bädda in filmer från HV Play/Embed movies from HV Play

Hur bäddar jag in film från HV Play till Canvas? (1:04) Filmen beskriver hur du bäddar in filmer från HV Play i Canvas. Vi har fått en ny texteditor sedan filmen spelades…

From  Emma Norberger on September 11th, 2019

Spellistor

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

Rundtur i HV Play

Rundtur i HV Play (1:32) Efter du laddat upp en film finns det många möjligheter att arbeta vidare den. Några av dessa är: Ändra namn och beskrivning Ändra omslagsbild…

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

Skapa ett Quiz

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

Hur laddar jag upp en film på HV Play?

Hur laddar jag upp en film på HV Play? (1:03) Filmen visar arbetsgången för att ladda upp en film på HV Play. Ladda upp en fil Fylla i information Välja…

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

Hur ändrar jag visningsrättighet för en film?

Hur ändrar jag visningsrättighet för en film? (0:51) Visningsrättigheten styr vem som kan se filmen. Alternativen är: Endast du De som har länken till filmen Alla…

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

Hur delar jag en film med en kollega?

Hur delar jag en film med en kollega? (1:15) Filmen visar hur du med funktionen Collaboration ger en kollega möjlighet att använda en av dina filmer. Kollegan kan hitta din film under sin…

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

HV Play Informationsfilm

IKT-pedagogerna Bitte Sjöholm och Caroline Anderssson samtalar om HV Play och ger några exempel på hur tjänsten fungerar och vad den kan användas till (2018.)

From  Britt-Marie Sjöholm on April 24th, 2018

Hur ändrar jag filmens omslagsbild?

Hur ändrar jag filmens omslagsbild? (1:23) Omslagsbilden är den bild som visas innan filmen startas. Ibland är bilden som väljs automatisk av HV Play inte representativ för…

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018