Search for tag: "hv play"

Hur lägger jag in reflektionsfrågor i en film?

From  Caroline Andersson

Hur använder jag redigeringsverktyget i HV Play?

Hur använder jag redigeringsverktyget? (2:15) En genomgång av det inbyggda redigeringsverktyget Editor. Med verktyget kan du göra mycket enkel klippning av din uppladdade film. How…

From  Caroline Andersson

Hur laddar jag upp film på HV Play och bäddar in den i en Canvas-kurs?

Hur laddar jag upp film på HV Play och bäddar in den i en Canvas-kurs? (5:40) Filmen beskriver arbetsgången efter man har spelat in en film till att få den publicerad i en…

From  Britt-Marie Sjöholm

Hur skapar jag en publik kanal i HV Play?

Uppdaterad november 2022

From  Caroline Andersson

Rundtur i HV Play

Rundtur i HV Play (1:32) Efter du laddat upp en film finns det många möjligheter att arbeta vidare den. Några av dessa är: Ändra namn och beskrivning Ändra omslagsbild…

From  Caroline Andersson

Hur skapar jag ett filmquiz på HV Play?

Uppdaterad Maj 2023

From  Caroline Andersson

Hur laddar jag upp en film på HV Play?

Hur laddar jag upp en film på HV Play? (1:03) Filmen visar arbetsgången för att ladda upp en film på HV Play. Ladda upp en fil Fylla i information Välja…

From  Caroline Andersson

Hur ändrar jag visningsrättighet för en film?

Hur ändrar jag visningsrättighet för en film? (0:51) Visningsrättigheten styr vem som kan se filmen. Alternativen är: Endast du De som har länken till filmen Alla…

From  Caroline Andersson

Hur delar jag en film med en kollega?

Hur delar jag en film med en kollega? (1:15) Filmen visar hur du med funktionen Collaboration ger en kollega möjlighet att använda en av dina filmer. Kollegan kan hitta din film under sin…

From  Caroline Andersson

HV Play Informationsfilm

IKT-pedagogerna Bitte Sjöholm och Caroline Anderssson samtalar om HV Play och ger några exempel på hur tjänsten fungerar och vad den kan användas till (2018.)

From  Britt-Marie Sjöholm

Hur ändrar jag filmens omslagsbild?

Hur ändrar jag filmens omslagsbild? (1:23) Omslagsbilden är den bild som visas innan filmen startas. Ibland är bilden som väljs automatisk av HV Play inte representativ för…

From  Caroline Andersson