Search for tag: "adobe connect"

Komma igång med Adobe connect

Instruktion om hur man ansluter till ett e-möte i Adobe Connect.

From  Britt-Marie Sjöholm