Search for tag: "fake news"

Föreläsning med Sven-Eric Liedman 26 sep

Inför föreläsningen den 26 sep: Sven-Eric Liedman berättar om vad han kommer att ta upp under sin föreläsning kring alternativa fakta och bildning.

From  Robert Svensson

Sven-Eric Liedman "Vad bör vi kunna i Trumps tid? Om alternativa fakta och bildning" 26 sept 2017

Forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet och Institutionen för individ och samhälle bjöd in Sven-Eric Liedman professor Emeritus till Högskolan…

From  Eva Erkmar