Search for tag: "filer"

Organisera filer

From  Caroline Andersson

Hur byter jag ut en fil i Canvas?

Filmen visar hur du kan ersätta en fil med en ny version. Efter byte av fil fungerar fortfarande alla länkar till filen.

From  Caroline Andersson