Search for tag: "grupper"

Skicka meddelande till grupper

Filmen beskriver hur du skickar ett meddelande till studentgrupper i Canvas.

From  Britt-Marie Sjöholm

Studentperspektiv: Hur anmäler jag mig till en grupp?/How do I join a group in a Canvas course?

Studentperspektiv: Hur anmäler jag mig till en grupp i en kurs i Canvas? (2:24) Hur anmäler jag mig till en grupp i en kurs i Canvas? Hur hittar jag de grupper jag är med i? Hur…

From  Britt-Marie Sjöholm

Gruppdiskussion

From  Caroline Andersson

Gruppuppgift

From  Caroline Andersson

Grupper

From  Caroline Andersson