Search for tag: "moduler"

Studentperspektiv: Canvas rundtur/A Canvas Tour

Studentperspektiv: Canvas rundtur (8:47) Filmen visar Canvas olika menyer, modulupplägg med dess innehåll, hur man favoritmarkerar sina kurser och hur man byter menyspråk. Svensk och…

From  Britt-Marie Sjöholm

Skapa moduler

Hur du skapar en modul och lägger till olika typer av objekt i den.

From  Britt-Marie Sjöholm