Search for tag: "hv play"

Hur laddar jag upp film på HV Play och bäddar in den i en Canvas-kurs?

Hur laddar jag upp film på HV Play och bäddar in den i en Canvas-kurs? (5:40) Filmen beskriver arbetsgången efter man har spelat in en film till att få den publicerad i en…

From  Britt-Marie Sjöholm on February 24th, 2021

Bädda in filmer från HV Play/Embed movies from HV Play

Hur bäddar jag in film från HV Play till Canvas? (1:04) Filmen beskriver hur du bäddar in filmer från HV Play i Canvas. Vi har fått en ny texteditor sedan filmen spelades…

From  Emma Norberger on September 11th, 2019

Spellistor

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

Skapa ett Quiz

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

Hur delar jag en film med en kollega?

Hur delar jag en film med en kollega? (1:15) Filmen visar hur du med funktionen Collaboration ger en kollega möjlighet att använda en av dina filmer. Kollegan kan hitta din film under sin…

From  Caroline Andersson on April 24th, 2018

HV Play Informationsfilm

IKT-pedagogerna Bitte Sjöholm och Caroline Anderssson samtalar om HV Play och ger några exempel på hur tjänsten fungerar och vad den kan användas till (2018.)

From  Britt-Marie Sjöholm on April 24th, 2018