Search for tag: "embed"

Hur laddar jag upp film på HV Play och bäddar in den i en Canvas-kurs?

Hur laddar jag upp film på HV Play och bäddar in den i en Canvas-kurs? (5:40) Filmen beskriver arbetsgången efter man har spelat in en film till att få den publicerad i en…

From  Britt-Marie Sjöholm on February 24th, 2021

Bädda in filmer från HV Play/Embed movies from HV Play

Hur bäddar jag in film från HV Play till Canvas? (1:04) Filmen beskriver hur du bäddar in filmer från HV Play i Canvas. Vi har fått en ny texteditor sedan filmen spelades…

From  Emma Norberger on September 11th, 2019