Search for tag: "aviseringar"

Hur fungerar Canvas aviseringar?/How do Canvas notifications work?

Hur fungerar Canvas aviseringar? (3:33) Filmen visar hur man aktiverar och/eller avaktiverar aviseringar på övergripande nivå och på kursnivå. Svensk och engelsk text …

From  Britt-Marie Sjöholm

Aviseringar

Konfigurera dina aviseringar

From  Britt-Marie Sjöholm