Search for tag: "powerpoint"

Hur ändrar jag webkamerans placering i Powerpoint?

From  Caroline Andersson

Vilka inställningar finns vid inspelning i Powerpoint?

From  Caroline Andersson

Hur gör jag en animerad namnskylt i Powerpoint?

From  Caroline Andersson

Hur visar jag Power Point i Zoom?/How do I show Power Point in Zoom? (2:21)

Hur visar jag Power Point i Zoom? (2:21) En förändring har skett hur man visar en Power Point i Zoom. Denna film går igenom två varianter hur du kan visa bildspel i Zoom. Svensk…

From  Britt-Marie Sjöholm

Tre olika sätt att spela in film med PowerPoint

På Högskolan Väst finns olika möjligheter att spela in film med PowerPoint som stöd. Filmen beskriver skillnaden mellan dessa.

From  Caroline Andersson